Inlägg

FRIBILJETT TILL WEBINAR “Fritt flöde i ryggrad och effekt på nerv- hormon och immunsystem”.

Onsdag 12 oktober mellan 19.00-20.30 kan du boka plats i din egen soffa på hemmaplan – och samtidigt vara med på inspirerande webinar med Sabine Rosén.

Fri cirkulation, rätt näring och omhändertagande av både kropp och själ gör stor skillnad!

Använd kontaktformuläret längst ned på hemsidan för att boka DIN plats – du får därefter praktiska detaljer mailade.

Varmt välkommen!

Förväntansfull

Oj så spännande och spralligt det känns i kroppen att tänka på att det nu är mycket snart jag släpper ut 2 ystra energibollar på grönbete! Jag tänker då på;

1, att jag äntligen efter lång tids förarbete, stolt kan presentera både skola och ett härligt lärargäng. Att få förmedla kunskap och erfarenhet från snart 25 år med egen professionell praktik känns kanon!

2, att jag tillsammans med Micke på musklick media lyckats synliggöra hela min verksamhet. Resor, event, utbildningar och fribiljetter till webinar kan samsas med presentation av mig själv som terapeut på en och samma sida. Mycket fiffigt! Se själv…:-) på www.sabinerosen.se

Härligt härligt, nu in i sommaren för mys och laddning, sedan… med dunder och fanfarer: VÄLKOMMEN!

Sidor

Vad ska man tänka på när man väljer utbildning?

Åtta frågor till Sabine Rosén

Vad ska man tänka på när man väljer utbildning

Vi har fått en stund tillsammans med Sabine Rosén, grundaren av Sabine Rosén Utbildningar, för att ställa några frågor om utbildningen till kinesiolog. Vad ska man tänka på när man väljer utbildning? Vad bör en utbildning innehålla för att leda till ett framgångsrikt yrkesliv och vad var det som fick Sabine själv att för 30 år sedan börja utbilda sig och bli yrkesverksam inom hälsa?

Hur ska man tänka när man funderar över sin framtid?

Tillåt dig att följa lust och glädje i ditt val av yrke. Att välja ett yrke där man hjälper människor att må bra är underbart. Att till vardags på sitt jobb kunna göra skillnad, känna att det man förmedlar skapar mening och samtidigt utvecklar en själv som människa och till det, få bra betalt  – det är kanon!

När man funderar på utbildning bör man undvika skolor som enbart säljer kurser. Att arbeta som terapeut är långt mer än att kunna tekniker från ett system eller bok, det krävs mycket svett och skratt tillsammans med trygg grupp, klasskompisar för att man ska våga hitta sitt eget sätt att vara i sitt nya yrke.

På SRU har vi lärare som tillhör Sveriges mest teoretiskt kunniga inom sitt gebit men än mer viktigt: de har lång yrkeserfarenhet och vet vad som krävs ute i behandlingsrummen. En utbildning ska innebära att man redan under utbildningen blir trygg som terapeut.

Vad var det som fick dig att välja att utbilda dig inom hälsa?

-Att jag själv började utbilda mig var för att få teoretisk kunskap kring något jag redan hade upptäckt i mina händer. Det började med att varje gång jag själv hade haft ett träningspass på gym eller sprungit en löprunda så rusade lyckokänslorna i min kropp. Jag älskade känslan av närvaro i kroppen tillsammans med den koncentration jag fick. Jag upptäckte då att varje gång jag tog i en träningskompis, kände jag när något spänt störde en övning för henne eller honom. Jag märkte också hur lätt det var för mig att snabbt kunna hjälpa. Jag älskade direkt från början den ordlösa men samtidigt maximala kommunikationen mellan mina händer och kompisens inre.

Vad är mest givande med att arbeta med att behandla människor?

Det genuina mötet. Kroppen talar alltid sanning. Framför allt att hjälpa andra att kunna göra livsavgörande förändringar i livet. Att faktiskt kunna hjälpa människor bort från till exempel mångårig svår smärta, hindrande allergisymptom och att kunna hjälpa en kvinna att uppnå den hormonella balans som kan leda henne till en efterlängtad graviditet.

 Varför startade du Sabine Rosén Utbildningar?

För att jag ville lära ut till andra den kunskap och de metoder jag själv använt  under 30 yrkesverksamma år. Jag hade sett hur de leder till fantastiskt snabba resultat. Vi lever en kort stund på jorden och medan jag fortfarande är kvar här vill jag sprida vidare min upptäckt: strategier, tekniker och sambandstänket ”Spine & Body flow kinesiology” som jag själv utvecklat. Utöver att föra kunskapen vidare, så är det dessutom väldigt kul att se människor bli stolta över sig själva och att kunna hjälpa mina elever att utveckla ett företagande.

Vad anser du vara viktigt för att en utbildning ska leda till ett framgångsrikt yrkesliv?

Handledning och mängder av praktiktimmar, där eleverna tillsammans med varandra och med mentorer, får uppleva och bli trygga med att varje människa och klient är ett undantag från regelboken. Att lära eleverna att ta fram det bästa i sig själva och kombinera sina tidigare erfarenheter och kunskaper är också viktigt. Jag vill att de genom kinesiologin integrerar olika kunskaper så att de lätt kan möta varje klient individuellt.

Behöver man några förkunskaper? 

Nej, vi ser till att material och tekniker matchas till förkunskaperna. Det är en stor fördel att en klass består av redan verksamma kroppsterapeuter tillsammans med elever som kommer från helt andra branscher. Eleverna växer snabbare när de ser på hur många olika sätt man kan lösa ett problem och ett klientfall på. Alla tidigare erfarenheter och kunskaper är värdefulla.

Vilka fördelar finns med att utbilda sig till kinesiolog hos er?

Vi tar oss tid att handleda varje elev individuellt.  Vi har skolan i samma lokaler som ett stort behandlingscenter. Det ger både stora möjligheter till samarbete med klinik efter utbildningen och rika möjligheter till att praktisera kunskaperna på riktiga klientfall.

Vi drivs av ambitionen att fler människor ska bli friska, få mer energi och livsglädje. Det innebär att vi ser själva utbildningen som en berikande och fin väg att gå tillsammans för att därefter bygga upp professionella hälsoprojekt tillsammans.

Vi ser också vikten av att lära eleverna hur man driver företag eller hur man är anställd, allt med ett professionellt fokus. Vi säljer inte kurser för kursernas skull, utan vill att varje elev ska kunna arbeta med sina nya kunskaper som kinesiolog redan under utbildningens gång.

Om yrkesutbildningen
Möt några elever på skolan

Click here to add your own text

Spine & Body flow Kinesiology

 Spine & Body flow Kinesiology/certifikatutbildning

Bakgrund:
Jag vill dela med mig av mina unika erfarenheter och behandlingsresultat från egen klinik sedan 1991. Många gånger har jag haft klienter som skämtsamt sagt att jag borde klona mig som terapeut – på samma skämtsamma sätt kan man säga att denna certifikatutbildning är ett försök till detta. Skämt åsido. Självklart ska du som utvecklas under mina vingar bli en helt egen unik terapeut, men jag vill förmedla extremt effektiva behandlingsstrategier. Mycket snabba och stora förändringar är möjliga när man anpassar behandlingen helt individuellt och samtidigt tar hänsyn till helhet och detaljer.

Om Spine- and Body flow Kinesiology:
Spine & Body flow Kinesiology är i korta ordalag systemoptimering. Spine & Body flow Kinesiology  är att holistiskt och detaljerat balansera hormonsystem, immunsystem, nervsystem och samordnande system i rörelseapparaten. Jag har många klienter som fått hjälp med ofrivillig barnlöshet och som nu har barn i familjen. Jag har sett människor med olika allergier mot djur och miljö kunna skaffa katt eller hund, börja rida, vistas utomhus och även träna i full pollensäsong. Jag har flera elitidrottare som presterat betydligt bättre efter behandling. Jag har mött många smärtklienter som slussats runt på olika undersökningar och genomgått stark medicinering som efter några behandlingar kunnat återgå till arbete och full rörelse. Jag har också kunnat se hur människor återfått glädjen och styrkan när ett överbelastat nervsystem kommit i balans och återhämtning. Dessa erfarenheter har jag fört samman till en egen behandlingsstrategi som jag kallar Spine & Body flow Kinesiology.

Vem kan söka till Certifikatutbildningen:
Spine & Body flow Kinesiology /certifikatutbildning är möjlig endast för den som gått “Yrkesutbildning till kinesiolog – klinisk inriktning” arrangerad av Sabine Rosén utbildningar. I själva verket skapade jag denna yrkesutbildning just för att kunna få fram elever  – och så småningom samarbetspartners – med tillräckligt breda och djupa kunskaper både teoretisk och praktiskt som kinesiolog.

Certifikat = en kvalitetsstämpel och möjlighet till samarbete:
Med ett certifikat i handen kommer du ha möjlighet att samarbeta med mig via din egen klinik eller direkt på mitt hälsocenter HälsoPorten. Jag kommer slussa klienter till dig och samtidigt ge dig support och handledning. Jag vill utbilda mycket kvalificerade samarbetspartners, eftersom min egen klinik alltid är fullbokad cirka 4-5 månader framåt. Det skulle vara fantastiskt att kunna erbjuda de väntande klienterna snabbare behandling och samtidigt sprida Spine & Body flow Kinesilogy till nya certifierade terapeuter.

När och hur:
När ny utbildningsstart närmar sig kommer mer information läggas ut om hur du ansöker till certifikatutbildningen. Tre kriterier behöver vara uppfyllda:

– du har gått “Yrkesutbildning till kinesiolog – klinisk inriktning” via Sabine Rosén utbildningar.

– du har någon form av längre strukturell utbildning som kroppsterapeut med diplom där också basmedicin ingått i utbildningen.

– du behöver redogöra för dina intentioner och visa upp reella planer att arbeta professionellt som kroppsterapeut under en djupintervju direkt med Sabine Rosén.

Några ord från Sabine:
“Jag ser verkligen fram emot ett professionellt och individuellt samarbete mellan mig och varje enskild elev. Självklart är certifikatutbildningen mycket platsbegränsad, då jag ska kunna finnas till hands i det dagliga arbetet. En elev som går certifikatutbildningen har fri support av mig för att kunna implementera tankesätt och tekniker från utbildningen direkt in på sin befintliga klinik med egna klienter. Kunskap omsatt i praktiken ger kompetens, och utövad kompetens ger djup erfarenhet. Jag ser fram emot att i mötet med varje elev kunna utbyta erfarenheter och idéer så att vi båda kan växa.”FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM
Tel: 08-740 60 30 | E-post: info@sabineeducation.seVidareutbildningar

Spine & Body flow Kinesilogy

Om yrkesutbildningen