Vad är Kinesiologi?

Kinesiologin är läran om rörelsesystemen utvecklad i klinisk praktik. Kinesiologin vinner allt mer anseende som en effektiv metod för att stärka kroppens funktioner och det pågår just nu mycket spännande forskning, både inom det akademiska ämnet och hur man förbättrar behandling.

Det finns många grenar av kinesiologin runt om i världen. I några länder arbetar man som kinesiolog i samarbete med de sociala välfärdssystemen, och i andra länder arbetar man inom alternativ-/komplementärmedicinen.

Kinesiologin har utvecklats sedan mitten av 1800-talet. Det grundar sig på kroppens system för rörelse och hur de olika kroppssystemen samarbetar. En obalans i en del av kroppen, kan skapa smärta eller andra problem i en annan del av kroppen. Allt detta har kinesiologin genom forskning och praktisk erfarenhet sedan mitten av 1800-talet utvecklat till en samling metoder och tekniker där man:

1. Hittar var obalansen/störningen är lokaliserad. Det gör man genom det som är speciellt för kinesiologin: Muskeltestningen.

2. Genom utvecklade metoder och tekniker återställa balansen. Det kan till exempel ske genom tekniker där man lossar en muskelspänning och därmed ökar ett flöde eller genom att tillföra näring för att återställa systemets funktion.

Kinesiologin används mycket inom idrotten för att maximera prestationsförmågan och behandla idrottsskador, men kan tillämpas inom många områden.  Den metod av kinesiologin som Sabine Rosén Utbildningar grundar sig på är den som kallas Applied Kinesiology och som utvecklades i USA.

Applied kinesiology

Den moderna tillämpade kinesiologin applied kinesiology började utvecklas av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Det var här muskeltestning ytterligare utvecklades med olika tekniker för hur man hittar och korrigerar obalanser.

Applied Physiology

Omkring 1980 grundade Richard Utt ”Applied Physiology” som är baserat på teorier från västvärldens fysiologi och den kinesiska 5-elementsläran inom kinesisk akupunktur. Utt utvecklade en slags kinesiologisk akupressur-teknik baserad på 5-elementsläran kallad Seven Chi Keys för att korrigera obalanser i chakra- systemet. Han har också sinnrikt förenklat många österländska akupunkturmodeller genom att visuellt systematisera akupunkturpunkter.

Med Utts system kan man kinesiologiskt testa fram vilken energibana/akupunkturmeridian inom 5-elementsläran som mest effektivt balanserar upp energin och avlägsnar stress. Utt har även utformat Seven Element Hologram som baseras på en holografisk superteori som framlagts av fysikern David Bohm och neurovetenskapsmannen Carl Pribram. Detta system kan nå alla nivåer av det mänskliga hologrammet från den fysiska nivån med muskler, enskilda celler och subcellulära funktioner genom de emotionella och intellektuella nivåerna till nivåer av livsinställning och essentiell tro.

Andra former av kinesiologi

Det finns idag över 40 dokumenterade olika former av kinesiologi – och fler utvecklas hela tiden. En del lärs ut i informella workshops, men det finns även skolor som erbjuder längre och djupare utbildningar. Kinesiologi är som en kombination av vetenskap och konstart, som genom sin unika blandning av gamla esoteriska österländska läror och västerländsk modern fysiologi och fysik befinner sig i en spännande tillväxtprocess.

IASK

År  1987 bildades IASK,  (International Association of Specialized Kinesiologists) en internationell sammanslutning av kinesiologer världen över.  Sabine Rosén är dess ordförande. IASK har genom sitt internationella kontaktnät kontakt med kinesiologiförbund och kinesiologiskolor på flera kontinenter.

Om yrkesutbildningen
Möt några elever på skolan
Åtta frågor till Sabine Rosén
Kinesiologins historia

 

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30