7 unika mervärden med vår yrkesutbildning

  • Mentorsamtal varje vecka

  • Erfarna och yrkesverksamma lärare

  • Praktik på vårt eget hälsocenter

  • On-line-föreläsningar- se när du vill

  • Möjlighet till framtida kompanjonskap och företagande

  • Internationellt nätverk

  • Huvudlärare och rektor med erfarenhet av mer än 30 000 behandlingar

Yrkesbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet. Läs allt om utbildningen här

Höstens introkurs i kinesiologi är FULLTECKNAD. Vi har därför satt in ett kostnadsfritt webinar 13 oktober  kl 18, där rektor Sabine berättar och svarar på frågor om yrkesutbildningen till kinesiolog. Anmäl dig här

Nästa yrkesklass startar 5 februari. Vi har endast 14 platser, allt för att utbildningen ska kunna skräddarsys för varje elev. Allt om vår Yrkesutbildning till kinesiolog hittar du här

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30