7 unika mervärden med vår yrkesutbildning

  • Mentorsamtal varje vecka
  • Erfarna och yrkesverksamma lärare
  • Praktik på vårt eget hälsocenter
  • On-line-föreläsningar- se när du vill
  • Möjlighet till framtida kompanjonskap och företagande
  • Internationellt nätverk
  • Huvudlärare och rektor med erfarenhet av mer än 30 000 behandlingar

Yrkesbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet. Läs allt om utbildningen här

Nästa yrkesklass startar 28-29 september 2024. Vi har endast 14 platser, allt för att utbildningen ska kunna skräddarsys för varje elev. Allt om vår Yrkesutbildning till kinesiolog hittar du här

Vill du veta mer och fråga rektor Sabine? Boka egen telefontid med rektor Sabine här.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30