7 unika mervärden med vår yrkesutbildning

  • Mentorsamtal varje vecka
  • Erfarna och yrkesverksamma lärare
  • Praktik på vårt eget hälsocenter
  • On-line-föreläsningar- se när du vill
  • Möjlighet till framtida kompanjonskap och företagande
  • Internationellt nätverk
  • Huvudlärare och rektor med erfarenhet av mer än 30 000 behandlingar

Yrkesbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet. Läs allt om utbildningen här

Nästa yrkesklass startar 19-20 augusti 2023. Vi har endast 14 platser, allt för att utbildningen ska kunna skräddarsys för varje elev. Allt om vår Yrkesutbildning till kinesiolog hittar du här

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30