• Mentorskap-handledning

Mentorskap och handledning- så fungerar det på skolan

Under hela utbildningstiden finns skolan och dess lärare som en starkt stöd för eleverna, med ständig uppmärksamhet på att varje elev individuellt ska kunna utvecklas i sin takt med sina unika förutsättningar.  Men förutom det, har vi också en regelbunden handledning på schemat. Det är de webbsända handledningarna som vi kallar Mentorstunder. Då går Sabine igenom veckans hemuppgift “Praktikfall” och utvärdering av hur det gått.

Utgångspunkten för varje mentorstund, är elevernas frågor, som har uppkommit då de utfört veckans hemuppgift, klientfallet. Frågorna mejlar eleverna innan mentorstunden, så Sabine hinner gå igenom frågorna i förväg innan sändning av mentorstund.

För att ni ska se hur det går till har vi både lagt upp en filmad handledning där Sabine besvarar frågor och undervisar och lagt upp ett exempel på hur en uppgift kan se ut nedan.

Var med på en Mentorstund med Sabine. Handledningen sker en gång i veckan med en webbsänd frågestund med anledning av frågor som uppkommit under arbetet med hemuppgiften.

Utöver Mentorskapet har vi

  • Den unika praktiken där eleverna vid fyra tillfällen under tre dagar per gång göra praktik med elevbehandlingar på riktiga klienter på stort hälsocenter.
  • Stort nätverket och företagsstöd som finns kvar även efter avslutad utbildning

Praktikfall exempel

Praktikfall 4.17

Tack för härlig kurshelg! Veckans praktikfall gäller testning och behandling av de muskler vi gick igenom. Vi vill att ni övar på att använda:

  • pauslåsning
  • 4 handkoder + genväg/vaskulär (utsida armbåge) + genväg/lymfatisk (utsida knä)

Instruktion

1, Gör valfri grundbalansering (gait, cloachals, massage mm)

2, Kontrollera att du har en balanserad indikatormuskel att använda

3, Testa alla muskler…(välj tillvägagångssätt)

  • vanlig muskeltest. Pauslås i dig själv när gensvaret känns och för över pauslås till klient och testa nu indikatormuskel
  • om svårtestad muskel, lägg hand på ursprung/fäste/muskelbuk och pauslås först dig själv, för sedan över pauslås till klient– testa sedan indikatormuskel

4, Behandla alternativt lokalisera…

  • Om stark indikator, lokalisera meridianens start/slut, vaskulär och lymfatisk utan behandling
  • Om svag indikator – behandlaJ

5, Se till att klienten kommer ur pauslåsning mellan varje muskeltest och i slutet av behandlingen

6, Fyll i din reflektion och/eller klientens reaktion i tabell nedan, gällande upplevelse på test alternativt behandling vid varje muskel.

Ha en lärorik stund!

Muskel Meridian Din kommentar
Sternocleidomastoideus Mage
Nackflexorer Mage
Nackextensorer Mage
Erector Spinae Blåsa
Quadratus Lumborum Tjocktarm
Diafragma Lunga
Abdominis sneda/raka Tunntarm
Recturs femoris Tunntarm
Psoas Njure

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30