FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar. 

Hur många timmar är utbildningen?
Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 kurser som går igenom 4 moduler. Sammanlagt ger den dig som elev 486 lärarledda undervisningstimmar.  Mer specifikt:
Introduktionskurs, ditt första möte med Kinesiologin under en helg= 14 timmar
15 delkurser uppdelade enligt följande:
11 delkurser á 2 dagar= 33 dagar x 7 timmar =154 timmar.
4 delkurser á 5 dagar= 20 dagar x 7 timmar= 140 timmar.
– 4 webinar, föreläsningar på internet, á 3 timmar = 12 timmar
– 50 klientfall hemma = 1 tim per klient = 50 timmar. Inför dessa klientfall får eleven både muntliga och skriftliga tydliga instruktioner, som sedan följs upp varje vecka med:
– mentorsamtal via webinar cirka 30 minuter = 25 timmar

Varje delkurs som går över 2 dagar innehåller momenten
-teori med föreläsningar

-praktiska moment och övningar

Varje delkurs som går över 5 dagar innehåller dessutom:
– riktig praktik, fredag-söndag. Sammanlagt 12 dagars praktik på klinik med riktiga klientfall= 84 lärarhandledda elevbehandlingar. Varav varje elev arbetar i grupp med två andra elever och tillsammans tar emot upp till 8 klienter per praktikperiod= 48 elevbehandlingar sammanlagt.

Vad gör jag om jag inte kan boka in en delkurs? Kan jag ändå gå utbildningen?
Ja, absolut, det är inte några problem. Det går alltid att ta igen en missad delkurs, antingen genom att hoppa in på den på nästa årskurs, eller genom att få hjälp av klasskamrater och lärare att inhämta kunskap från lektionerna på delkursen. För att säkerställa att alla elever tar till sig de teoretiska delarna, får eleverna 2 on-line-föreläsningar varje vecka, dessa kan eleven se när det passar bäst.

Vad kostar utbildningen och hur kan man betala?
Utbildningen betalas månadsvis med 4500 kr i månaden x 15, vilket innebär att totalsumman för hela utbildningen som pågår under ett och ett halvt år blir 67 500 kr, + moms för företagare. För dig som ej har företag att fakturera, så erbjuder skolan en rabatt motsvarande moms.

Väljer du att betala utbildningen uppdelat på bara två tillfällen får du 10 % rabatt, vilket innebär 29 900 x 2 = 58 800 kr + moms för företagare. För dig som ej har företag att fakturera, så erbjuder skolan en rabatt motsvarande moms.

Behöver man några förkunskaper?

Din viktigaste förkunskap att ta med dig in på utbildningen är livserfarenhet. För att ta till dig ny kunskap och få förståelse för nya tekniker, kommer vi på skolan lägga väldigt stor vikt vid att du hittar ditt sätt att använda kinesiologi. Kinesiologitekniker är till för att både kartlägga obalanser och att korrigera dessa.

Effekten har inverkan på både det fysiska och psykiska välmåendet. I våra tidigare klasser har vi sett till att samtliga deltagare fått individuell handledning så att kurs matchas med egna erfarenheter och kunskaper. Vi har sett det som en fördel att våra elever kommit från olika bakgrund. Några har haft mångårig erfarenhet som kroppsterapeut i bagaget då de börjat utbildningen och några har mött människor på klinik för första gången först under utbildningen då vi har våra praktikveckor.

Var hålls utbildningen?
Nästan all undervisning sker i våra vackra lokaler på andra våningen i ett sekelskifteshus på Frejgatan 32. Det tar ungefär 3 minuter att gå till skolan från t-bana Odenplan, så det är mycket centralt varifrån man än kommer. Det är också här det stora hälsocentret Hälsoporten ligger, där mycket av den praktiska undervisningen hålls. En del lektioner hålls på ett närbeläget gym.


Får man CSN?
Utbildningen är inte CSN-grundad. Den är tänkt att gå samtidigt som man arbetar med annan verksamhet. T.ex, att du redan arbetar som kroppsterapeut, och vill vidareutveckla dig och bygga på din yrkeskunskap. Eller för dig som arbetar i ett helt annat yrke men vill byta bana. Då går det utmärkt att gå utbildningen samtidigt med att man arbetar, eftersom det mesta arbetet med studier och praktik är förlagd till veckoslut och helger, fredag till söndag. Fyra gånger under utbildningen behöver man kunna frigöra fem dagar, onsdag till fredag.

Blir man diplomerad?
Ja, efter godkänd utbildning är man diplomerad Kinesiolog. Utbildningen är godkänd av Kroppsterapeuters Yrkesförbund. Det gör att diplomet är värdefullt och garanterar en yrkesutbildning med kvalité som uppfyller deras krav.

Måste jag ha egen klinik när jag börjar och egna klienter att öva på?
Nej absolut inte. Varje elev ska visserligen genomföra 50 utbildningsuppgifter med klienter hemma mellan delkurserna, men det brukar aldrig vara något problem att få familj, släkt och vänner att ställa upp, de brukar tycka det är roligt att få hjälpa till. 

Ingår kurslitteratur?
Skolan tillhandahåller det mesta kursmaterialet,  men rekommenderar inköp av 3 egna referensböcker som kurslitteratur, bra att ha både under utbildning och på sin klinik.

Tillhandahåller skolan testkit för näringsbehandling?
Ja, skolan har samarbete med lite olika leverantörer. Hittills har våra elever fått ett testkit med bra örtmedicin, aminosyror, vitaminer/mineraler samt cellsalter.

Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss. Skriv din fråga i formuläret så svarar vi omgående.

Har du fler frågor? Tveka inte, kontakta oss!

0 + 8 = ?

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30