Schema 15 delkurser Yrkesutbildning till Kinesiolog – klinisk inriktning 2024-2025

DATUM KURS 1-4 FINNS NU UPPE. DATUM KURS 5 -15 KOMMER INOM KORT.

Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 delkurser och 4 moduler med 506 undervisningstimmar och har ett unikt upplägg. All teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet. Nedan följer komplett kursplan med datum. Men först en introduktion och beskrivning av kursupplägget som helhet.

Mer specifikt ser timfördelningen för utbildningen ut så här:

-15 delkurser uppdelade enligt följande:
-11 delkurser á 2 dagar= 22 dagar x 7 timmar =154 timmar.
-4 delkurser á 5 dagar= 20 dagar x 7 timmar= 140 timmar.

–Mentorsamtal on-line 45 min/vecka (filmas för den som vill se valfri tid) =37,5 timmar

– Hemmastudier med lärarsupport och fördjupande föreläsningar. Under utbildningen får du tillgång till 50 förinspelade on-line lektioner uppdelade på en fördjupande A-del, och en B-del där vi fokuserar på hur vi applicerar tekniker och sambandstänk på kliniken = 75 timmar

– 4 webinar (föreläsningar på internet) om fysiologiska system,  á 3 timmar = 12 timmar

– 50 klientfall hemma, 105 minuter per klient = 87.5 timmar. Inför dessa klientfall får eleven både muntliga, skriftliga och tydliga instruktioner, som sedan följs upp varje vecka med:

Det gör inget om man inte kan boka in alla delkurserna, det går alltid att ta igen en missad delkurs.

Varje delkurs som går över 2 dagar innehåller momenten:
-teori med föreläsningar

-praktiska moment och övningar

Varje delkurs som går över 5 dagar innehåller dessutom:
– 2 heldagar riktig praktik. Sammanlagt 8 dagars praktik på klinik med verkliga klienter.

Under de delkurser som är 5 dagar långa fördjupar vi teoretiskt och praktiskt elevernas kunnande  under 3 heldagar och tar hand om inbokade klienter under 2 heldagar. Eleverna jobbar i mindre grupper för att främja diskussion innan och efter varje klient. Under en praktikhelg så träffar varje elev upp till 8 klienter med verkliga problem som de vill ha hjälp med. All praktik är lärarledd av erfarna lärare som arbetat många år i yrket.

Vi har delat upp den 15 månader långa utbildningen i 4 moduler där vi arbetar med hela  människans problemställning, sett ur 4 perspektiv:

  • struktur
  • näring
  • energi
  • emotion

De 4 modulerna och dess teman, förläggs till 15 kurshelger. Varje modul avslutas med en förlängd kurshelg, där vi tar emot klienter som bokar in sig med verkliga problem. Det här är ett moment som är unikt för vår skola.

Här nedan följer de kurshelger som ingår i Yrkesutbildning till Kinesiolog. Kan du inte boka in en delkurs är det inget hinder för att gå utbildningen. Det går alltid att ta igen en missad delkurs. (Vi förbehåller oss för att något datum eventuellt kan behöva ändras).

28-29 september 2024

MODUL 1 STRUKTUR – 4 DELKURSER
DATUM: 28-29 SEPT, 26-27 OKT , 16-17 NOV,14-15 DEC 2024, 22-26 JAN 2025 

Vid varje kurshelg har vi ett anatomiskt område som tema. Utöver strukturella kinesiologiska test- och balanseringstekniker, kommer du sättas in i vilka andra fysiska och psykiska samband som brukar ses på kliniken. Alla tekniker ska direkt kunna implementeras i din befintliga verksamhet, för att lyfta denna.

 

MODUL 2 NÄRING – 2 DELKURSER

 22-23 FEB, 19-23 MARS 2025 

Under dessa två kurshelger lär du dig arbeta med kinesiologi för att identifiera behov vid olika besvär en klient kommer med. Smärta, allergi, matsmältningsproblematik med mera. Du kommer få teoretisk kunskap om mineral, vitamin, aminosyror mm, men framför allt lär du dig använda näring ur ett sambandstänk där kropp och psyke samverkar. För att jobba med näring på ett seriöst sätt så behöver du kunna identifiera inte bara vad som är viktigt intag, utan också se varför vissa behov är ökade.

Rent praktiskt jobbar vi nu med överkänsligheter för vissa födoämnen, och ökat behov vid olika sjukdomstillstånd.

 

MODUL 3 ENERGI – 4 DELKURSER

11-13 APRIL, 10-11 MAJ, 14-15 JUNI, 27-31 AUG 2025 

Vi fördjupar oss i hur kroppens energisystem påverkar oss, och omvänt, hur vi genom att stärka kropp och psyke får tillgång till mer energi. Stort fokus läggs nu på fördjupande förståelse av ”Spine- & Bodyflow Kinesiology” där vi både arbetar ur ett västerländskt perspektiv med nervsystem, och ett österländskt perspektiv med akupunkturflöden och korrigeringstekniker baserat på TKM (traditionell kinesisk medicin).

MODUL 4 EMOTION – 3 DELKURSER

20-21 SEPT, 18-19 OKT, 12-16 NOV 2025 

I detta block arbetar vi med emotionella och psykologiska balanseringstekniker, som kommer till nytta både vid tillfällen då våra klienter behöver sätta hållbara mål (idrottstävling, förändring av livssituation mm) men också då trauma förr stör i nutid. Utöver tekniker från kinesiologin kommer en av kurstillfällena innehålla tekniker från kranosacral terapi, som djupgående lugnar en människa.

EXAMEN

6-7 DEC 2025 

Kontakta oss

2 + 4 = ?

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30