SPINE & BODY FLOW KINESIOLOGY

Om Spine- and Body flow Kinesiology
Spine & Body flow Kinesiology är i korta ordalag systemoptimering. Spine & Body flow Kinesiology är att holistiskt och detaljerat balansera hormonsystem, immunsystem, nervsystem och samordnande system i rörelseapparaten. Jag har många klienter som fått hjälp med ofrivillig barnlöshet och som nu har barn i familjen. Jag har sett människor med olika allergier mot djur och miljö kunna skaffa katt eller hund, börja rida, vistas utomhus och även träna i full pollensäsong. Jag har flera elitidrottare som presterat betydligt bättre efter behandling. Jag har mött många smärtklienter som slussats runt på olika undersökningar och genomgått stark medicinering som efter några behandlingar kunnat återgå till arbete och full rörelse. Jag har också kunnat se hur människor återfått glädjen och styrkan när ett överbelastat nervsystem kommit i balans och återhämtning. Dessa erfarenheter har jag fört samman till en egen behandlingsstrategi som jag kallar Spine & Body flow Kinesiology.

Vem kan söka till utbildningen?

Spine & Body flow Kinesiology certifikatutbildning steg 2 är möjlig endast för den som gått ”Yrkesutbildning till kinesiolog – klinisk inriktning” arrangerad av Sabine Rosén utbildningar, där Spine Body flow Kinesiology steg 1 ingår.

I själva verket skapade jag denna yrkesutbildning just för att kunna få fram elever – och så småningom samarbetspartners – med tillräckligt breda och djupa kunskaper både teoretisk och praktiskt som kinesiolog.

En kvalitetsstämpel och möjlighet till samarbete
Efter vidareutbildningen kommer du ha möjlighet att samarbeta med mig via din egen klinik eller direkt på mitt hälsocenter HälsoPorten. Jag kommer slussa klienter till dig och samtidigt ge dig support och handledning. Jag vill utbilda mycket kvalificerade samarbetspartners, eftersom min egen klinik alltid är fullbokad cirka 4-5 månader framåt. Det skulle vara fantastiskt att kunna erbjuda de väntande klienterna snabbare behandling och samtidigt sprida Spine & Body flow Kinesilogy till nya terapeuter.

När och hur?
När ny utbildningsstart närmar sig kommer mer information läggas ut om hur du ansöker till utbildningen. Tre kriterier behöver vara uppfyllda:

– du har gått ”Yrkesutbildning till kinesiolog – klinisk inriktning” via Sabine Rosén utbildningar.

– du har någon form av längre strukturell utbildning som kroppsterapeut med diplom där också basmedicin ingått i utbildningen.

– du behöver redogöra för dina intentioner och visa upp reella planer att arbeta professionellt som kroppsterapeut under en djupintervju direkt med Sabine Rosén.

Några ord från Sabine:

Jag vill dela med mig av mina unika erfarenheter och behandlingsresultat från egen klinik sedan 1991. Många gånger har jag haft klienter som skämtsamt sagt att jag borde klona mig som terapeut – på samma skämtsamma sätt kan man säga att denna certifikatutbildning är ett försök till detta. Skämt åsido. Självklart ska du som utvecklas under mina vingar bli en helt egen unik terapeut, men jag vill förmedla extremt effektiva behandlingsstrategier. Mycket snabba och stora förändringar är möjliga när man anpassar behandlingen helt individuellt och samtidigt tar hänsyn till helhet och detaljer.

Jag ser verkligen fram emot ett professionellt och individuellt samarbete mellan mig och varje enskild elev. Självklart är certifikatutbildningen mycket platsbegränsad, då jag ska kunna finnas till hands i det dagliga arbetet. En elev som går certifikatutbildningen har fri support av mig för att kunna implementera tankesätt och tekniker från utbildningen direkt in på sin befintliga klinik med egna klienter. Kunskap omsatt i praktiken ger kompetens, och utövad kompetens ger djup erfarenhet. Jag ser fram emot att i mötet med varje elev kunna utbyta erfarenheter och idéer så att vi båda kan växa.

FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM
Tel: 08-740 60 30 | E-post: info@sabineeducation.se

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30