Nästa Yrkesutbildning startar 3 april 2020. Anmäl dig redan nu för att säkra din plats.
(Formulär för anmälan längre ner på sidan)

Yrkesutbildning till Kinesiolog – klinisk inriktning

“Utbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet.”

Det finns många grenar av kinesiologin runt om i världen. I några länder arbetar man som kinesiolog i samarbete med de sociala välfärdssystemen, och i andra länder arbetar man inom alternativ-/komplementärmedicinen. I Sverige räknas kinesiologi till en av de godkända personalvårdsförmånerna och definieras som rörelseanalys. Den form av kinesiologi du kommer lära dig på Sabine Rosén Utbildningar, är en samling tekniker som alla har det gemensamt att de är mycket fysiskt inriktade och stämmer väl överens med vårt samhälles syn på friskvård.

Om yrket
Som kinesiolog hjälper du din klient att komma bättre i balans, både fysiskt/strukturellt, emotionellt/stressreducerande och näringsmässigt/biokemiskt genom effektiva test- och korrigeringstekniker. Det unika med kinesiologin är att utgångspunkten för en god behandlingsstrategi är att både arbeta med helhet och samband (ett mer österländskt perspektiv) och samtidigt korrigera detaljerade obalanser (ett mer västerländskt perspektiv). Det är en stor fördel att implementera kunskaper från kinesiologin i ditt befintliga arbete som terapeut oavsett om du har som arbetssätt att möta dina klienter i samtal eller som kroppsterapeut. Du kan självklart också starta din bana inom friskvårdsbranchen med att läsa till Kinesiolog – ett fantastiskt givande yrke väntar.

Om yrkesutbildningen
Yrkesutbildning till kinesiolog – klinik inriktning på Sabine Rosén Utbildningar är fördelad på 450 timmar. Utbildningen ger eleven test- och korrigeringstekniker från kinesiologin, men inkluderar också fördjupningsdelar som ger god grund för att få en djupare förståelse för de olika momenten. Utbildningen är indelad i 4 moduler.

De fyra modulerna som vi arbetar efter i Yrkesutbildningen till kinesiolog- klinisk inriktning är följande:

 • Kinesiologi och struktur
  Vi lär oss rörelseapparatens funktion och helhet samt enskilda muskler, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och näring
  Vi lär oss om olika biokemiska system i kroppen som lymfa och blod, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och energi
  Vi lär oss förstå systemiska flöden och cirkulation sett ur både västerländskt och österländskt perspektiv, och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.
 • Kinesiologi och emotion
  Vi lär oss psykets inverkan på nerv-, immun-, och hormonsystem och hur vi med kinesiologins tekniker kan hitta och återställa balans i systemen.

Utbildningen sker i lokaler på vårt eget behandlingscenter och lokaler inne på ett gym, detta för att eleverna ska kunna möta verkligheten redan under utbildning. Målsättningen är att eleven på sin första dag som utexaminerad kinesiolog är redo att ta egna klienter. Utbildningen på Sabine Rosén Utbildningar är unik i sitt slag genom att all teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet.

Praktik
I anslutning till varje block kommer eleven ha 5 dagar praktik på behandlingscenter och möta verkliga klienter. Eleven kommer att arbeta i grupp för att tillsammans med andra klasskamrater möta och behandla en klient. Detta för att på ett stimulerande sätt kunna diskutera olika behandlingsstrategier. Totalt ingår 20 praktikdagar under utbildningen.

Utöver praktikperioderna kommer alla elever tillsammans varje vecka under hela utbildningsperioden ingå i ett diskussionsforum för att tillsammans reflektera över de patientfall eleverna gör på hemmaplan och dokumentera. Syftet är att elevernas praktiska övningar hemma följs av både lärare och klasskamrater, detta för att eleverna ska få största möjliga utbyte av varandras arbeten, frågeställningar och behandlingsresultat. Skolan vill att varje elev stimuleras att få självförtroende att hitta sitt eget unika sätt att arbeta som kinesiolog. Som kinesiolog kommer man möta klienter som söker hjälp både med fysiska problem i rörelseapparaten och också i behov av hjälp med funktion i de inre systemen.

Webinar för att vidga horisonten och få inspiration till hur man kan arbeta som kinesiolog
Som kinesiolog kommer eleven behöva kunna tänka och förstå detaljer, biokemi och vetenskaplig forskning (ur ett västerländskt perspektiv) samtidigt som hen också förstår att varje klient är unik och behöver individuell hjälp, sedd ur ett helhetsperspektiv (ett mer österländskt synsätt). För att stimuleras i att tänka tvärvetenskapligt och att ta hänsyn till flera system samtidigt kommer några webinar ingå i utbildningen:

 • Hormonsystem och behandlingsstrategier för de med fertilitetsstörningar
 • Immunsystem och behandlingsstrategier för de med allergier
 • Rörelsesystem och behandlingsstrategier för de med inflammationer och smärtor
 • Nervsystem och behandlingsstrategier för utmattning och utbrändhet.

I samtliga 4 webinar kommer inriktningen ligga på hur stimulerande det är att arbeta som kinesiolog när man bemöter någon med ett helhetsgrepp. Det vill säga ha strategier för att stärka struktur, näringsstatus, energiutvinning och psykisk balans samtidigt.

Möt några elever på skolan
Åtta frågor till Sabine Rosén
Mer om Kinesiologi
Kinesiologins historia

Jag vill anmäla mig till Yrkesutbildningen

4 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Efter avslutad och godkänd yrkesutbildning får kinesiologerna ett yrkesdiplom.

Godkänd utbildning signerad Kroppsterapeuternas Yrkesförbund 2019

Några av våra tidigare elever som alla idag yrkesarbetar som kinesiologer

Sabine Rosén sitter med i styrelsen i IASK
(International Association of Specialized Kinesiologist)

Sabine Rosén grundade Sabine Rosén Utbildningar 2015 efter 35 års erfarenhet som kroppsterapeut.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50