Nollpunkt

Mötet utan framtid och dåtid

Noll agenda

Noll förväntan

Noll protokoll eller regelbok

Bara nu, bara du och

Du och jag i mötet

Modet

Att låta allt få finnas

Och, att inte aktivt driva i någon riktning

Däremot – driva i tillit dit tillfället tar oss

Då, där – plötsligt

Något helt annorlunda

Och glädjen att vi från varsin sida om din hud

Får uppleva

Magin i all klokskap, vetskap, som kroppen naturligt porlar fram

Läkande, släppande, öppnande, lyckogörande

Nutid – bara nu

Och full närvaro

Du, och bara du

I mina händer

Sabine Rosén

231207