SRU-KY-Teori-12.2-Introduktion av de 6 qi och fokus på de 3 djupare

SRU-KY-Teori-12.2-Introduktion av de 6 qi och fokus på de 3 djupare