SRU-KY-Referens 9.1-Tabell över shupunkter och lägesangivelser

SRU-KY-Referens 9.1-Tabell över shupunkter och lägesangivelser