SRU-KY-Teori 8.1-Grundläggande om yin, yang och meridianer

SRU-KY-Teori 8.1-Grundläggande om yin, yang och meridianer