SRU-KY-Referens 8.5-Tabell över cellsalter och meridiantillhörighet

SRU-KY-Referens 8.5-Tabell över cellsalter och meridiantillhörighet