SRU-KY-Referens-2.6-Bild på meridianers start och slutpunkter hand och fot

SRU-KY-Referens-2.6-Bild på meridianers start och slutpunkter hand och fot