SRU-KY-Praktik 8.2-Lösa Back Shu blockering med hjälp av JORD punkt

SRU-KY-Praktik 8.2-Lösa Back Shu blockering med hjälp av JORD punkt