Historik

Det började i Sverige 1813

Ordet Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos). Kinesilogin började utvecklas  i Sverige 1813 under namnet rörelselära och medicinsk gymnastik. I ungefär 100 år lärde Gymnastiska central institutet i Stockholm ut rörelseläran. Huvudlärare i kinesiologi på GCI  var professor  Carl August Georgii.Nära 2000 olika medicinska gymnastiska rörelser och massageterapeutiska behandlingar omfattades av rörelseläran.

De som använde sig av rörelseläran var sjukgymnaster utbildade vid GCI och svenska läkare vid Karolinska. Metoden spreds också till utländska läkare på besök då under namnet kinesiology.  Det var så kunskapen spreds till Europa och USA.

På 1920-talet utvecklades den manuella muskeltesten av en ortopedisk kirurg vid namn RW Lovett. Han använde muskeltesterna som ett hjälpmedel för att upptäcka nervskador i ryggraden eftersom de muskler som var svaga i muskeltesten ofta innerverades av samma spinalnerv.

På 1940-talet vidareutvecklades muskeltestningen av paret Henry och Florence Kendall som jobbade med rehabilitering av patienter som haft polio med förlamning. De gav ut boken ”Muscles: Testing and Function” och muskeltestningen blev en ny vetenskap inom Akademisk kinesiologi där man fördjupade sig inom musklernas exakta rörelser och hur de påverkar lederna. Det blev helt enkelt en vetenskap om kroppens rörelsesystem. Det pågår idag intensiv forskning i den akademiska grenen.

Den andra grenen av kinesiologin handlar om hur man använder kunskapen om kroppens olika system praktiskt. Hur systemen hänger ihop och fungerar och hur man gör för att komma tillrätta med och kunna behandla problem som smärta i olika delar av kroppen, komma tillrätta med allergier av olika slag och öka kroppens potential och muskelstyrka för till exempel idrottsprestationer.

Applied kinesiology

Den moderna tillämpade kinesiologin applied kinesiology började utvecklas av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet. Det var här muskeltestning ytterligare utvecklades med olika tekniker för hur man hittar och korrigerar obalanser.

George Goodheart anses vara den som har grundat kinesiologin. Han var kiropraktor och verksam i USA på 1960-talet. Hans stora förtjänst var att han kunde se nya samband i redan gjord forskning. Han såg att det fanns ett samband mellan vissa sjukdomar och vissa muskler som vid sjukdom visade en svag muskeltest. Han observerade t ex att bröstmuskeln (m pectoralis major pars clavicularis, PMC) ofta var svag när patienter klagade över magsår – och när patienterna tillfrisknat testade deras bröstmuskler plötsligt starkt igen.

I sin fortsatta forskning hittade Goodheart en studie av två osteopater Frank Chapman och Charles Owen som pekade på samband mellan sjukdomar och det lymfatiska flödet.

Mer om kinesiologins historia får du veta när du går Yrkesutbildningen till kinesiolog klinisk inriktning.

Om Yrkesutbildningen
Vad ska man tänka på när man väljer utbildning?
Elever om skolan

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30