Delkurs 7/15 xxx

Sjunde delkursen på Yrkesutbildningen till Kinesiolog

Beskrivning:

1:a praktikveckan 5 dagar (3 dagar lärarledd praktik, 2 dagar undervisning i skolsal).
På denna kurshelg går vi igenom:

Lektionsundervisning:
• Om vitaminer och örtmedicin och hur dessa kan användas i kinesiologibehandling.
• Kinesiologitekniker för att identifiera överkänslighet, och för att hjälpa en klient att bättre tåla vissa födoämnen.
• Fördjupning i “Spine & Body Flow Kinesiology” för att få djupare förståelse i hur fri struktur i bäcken och ryggrad inverkar på nervsystem och akupunkturmeridianflöde, vilket har direkt effekt på hur en människa kan ta upp, omvändla och använda näring.

Praktikdagarna:
Analys av problem som klient uppger inför elevbehandling, i smågrupperna.
• Behandling av klient grundat både på förberedande analys men också genom direkt möte i samtal och undersökning av klienten, i smågrupperna.
• Utvärdering av behandling och analys, i smågrupperna.
• Gruppdiskussion efteråt med hela klassen hur praktiken varit
Tema elevbehandlingar denna gång: För klienter som söker för smärta, allergi, stress för att med hjälp av näring balansera och hjälpa klienten.
• Utvärdering av behandling och analys, i smågrupperna.
• Gruppdiskussion efteråt med hela klassen hur praktiken varit.

Till denna kurs behöver du ha dessa förkunskaper:

Vad du ska kunna efter delkursen:

Praktisk information

Datum och tid: 11-15 november
Plats: Frejgatan 32, Stockholm
Lärare: Sabine Rosén
Kostnad:

Anmälningsformulär delkurs 7/15

Jag anmäler mig för att delta i delkurs 7/15

4 + 3 = ?

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50