Aktuella Workshops

Flera gånger varje termin erbjuder Sabine Rosén Utbildningar även kortare kurser och workshops med intressanta föreläsare. Här finns alla kommande föreläsningar listade med länkar där du finner all info.  Här finns också anmälningsformulär där du enkelt kan anmäla dig till en workshop eller ställa frågor om kommande workshops.

Several times each semester, Sabine Rosén also offers shorter courses and workshops with interesting lecturers. Here are all future lectures listed with links where you can find all the info. Here you will also find a registration form where you can easily register for a workshop or ask questions about upcoming workshops.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30