Kursplan för Yrkesutbildning 2022-2023

Schema 2022-2023

Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 kurser som går igenom 4 moduler. Sammanlagt ger den dig som elev 506 lärarledda undervisningstimmar.

Mer specifikt ser timfördelningen för utbildningen ut så här:

-15 delkurser uppdelade enligt följande:
-11 delkurser á 2 dagar= 22 dagar x 7 timmar =154 timmar.
-4 delkurser á 5 dagar= 20 dagar x 7 timmar= 140 timmar.

– Hemmastudier med lärarsupport och fördjupande föreläsningar. Cirka en gång i veckan har vi  on-linelektioner under 1, 5 timme, vilket filmas för den som ej kan närvara. = 75 timmar

– 4 webinar (föreläsningar på internet) om fysiologiska system,  á 3 timmar = 12 timmar

– 50 klientfall hemma, 105 minuter per klient = 87.5 timmar. Inför dessa klientfall får eleven både muntliga, skriftliga och tydliga instruktioner, som sedan följs upp varje vecka med:
– digitalt mentorsamtal 45 min/vecka (filmas för den som vill se valfri tid) =37,5 timmar

Det gör inget om man inte kan boka in alla delkurserna, det går alltid att ta igen en missad delkurs.

Varje delkurs som går över 2 dagar innehåller momenten:
-teori med föreläsningar

-praktiska moment och övningar

Varje delkurs som går över 5 dagar innehåller dessutom:
– 2 heldagar riktig praktik. Sammanlagt 8 dagars praktik på klinik med verkliga klienter.

Under de delkurser som är 5 dagar långa fördjupar vi teoretiskt och praktiskt elevernas kunnande  under 3 heldagar och tar hand om inbokade klienter under 2 heldagar. Eleverna jobbar i mindre grupper för att främja diskussion innan och efter varje klient. Under en praktikhelg så träffar varje elev upp till 8 klienter med verkliga problem som de vill ha hjälp med. All praktik är lärarledd av erfarna lärare som arbetat många år i yrket.

Vi har delat upp den 15 månader långa utbildningen i 4 moduler där vi arbetar med hela  människans problemställning, sett ur 4 perspektiv:

 • struktur
 • näring
 • energi
 • emotion

De 4 modulerna och dess teman, förläggs till 15 kurshelger. Varje modul avslutas med en förlängd kurshelg, där vi tar emot klienter som bokar in sig med verkliga problem. Det här är ett moment som är unikt för vår skola.

Här nedan följer de kurshelger som ingår i Yrkesutbildning till Kinesiolog. Kan du inte boka in en delkurs är det inget hinder för att gå utbildningen. Det går alltid att ta igen en missad delkurs. (Vi förbehåller oss för att något datum eventuellt kan behöva ändras).

Grundläggande kinesiologi

 En uppstartande kurshelg där du får översikt över kommande kurser, material, tekniker och praktiska moment. På denna kurshelg lär du dig funktionella muskeltester, MRT (muscle respons testing), användande av balanserande tekniker som att dra lymf- och blodcirkulation till olika vävnader. Introduktion av strategitänket ”Spine- & Bodyflow Kinesiology” – där du lär dig associera mellan fysiska smärtor och mentala spärrar.

 •  23-24 APRIL 2022: Delkurs 1.  Grundläggande tekniker som ökar rörlighet, minskar smärta i muskulatur och leder och samtidigt har inverkan på kroppens inre system, som immunförsvar, matsmältning och hormonsystem.

Kinesiologi och struktur

Vid varje kurshelg har vi ett anatomiskt område som tema. Utöver strukturella kinesiologiska test- och balanseringstekniker, kommer du sättas in i vilka andra fysiska och psykiska samband som brukar ses på kliniken. Alla tekniker ska direkt kunna implementeras i din befintliga verksamhet, för att lyfta denna.

 • 21-22 MAJ 2022: Delkurs 2: Kinesiologitester och korrigeringar för att axeln och skuldran ska få återhämtning till fin funktion och rörlighet. Utöver ett västerländskt resonemang och teori, så går vi in på österländskt sambandstänk (TKM/Traditionell Kinesisk Medicin) för att förstå hur vi kan hjälpa våra klienter BÅDE med axelrörlighet och immunförsvar i en och samma behandling.
 • 18-19 JUNI 2022: Delkurs 3: Kinesiologiteser och korrigeringar för ryggrad, bäcken och bröstkorg. Utöver att arbeta med enskilda stärkande tekniker för involverade muskler så jobbar vi med hållningsanalys för att först varför vissa problem kan bli kroniska, och för att arbeta med orsak till problem och inte enbart symptom.
 • 20-21 AUGUSTI 2022: Delkurs 4: Kinesiologitester och korrigeringar för ben och höfter. Utöver tekniker för att öka rörlighet och styrka i enskilda involverade muskler så introducerar vi olika sätt att korrigera bäcken. Vi fördjupar klassen i strategitänket ”Spine&Body flow Kinesiology” utvecklat av Sabine Rosén genom 30 års klinisk verksamhet (jobbat heltid på klinik sedan 1991). Fördjupande föreläsning om ANS (autonoma nervsystemet) och en bäckenkorrigerings effekt på detta.
 • 14-18 SEPTEMBER 2022: Delkurs 5 (5 dagar: praktikvecka med klienter, onsdag-söndag): Fördjupad praktisk anatomi onsdag-fredag med förberedande övningar inför elevpraktik lördag-söndag. Skolan lägger stor vikt på att varje elev förstår bemötandets effekt på klient, utöver själva teknikerna. Elevbehandlingarna uppe på exklusivt behandlingscenter i hjärtat av Stockholm, Odenplan, genererar klienter med verkliga besvär. Eleverna arbetar i små grupper, där de under elevpraktiken tillsammans behandlar 32 klienter under handledning av mentor från skolan.


Kinesiologi och näring

Under dessa två kurshelger lär du dig arbeta med kinesiologi för att identifiera behov vid olika besvär en klient kommer med. Smärta, allergi, matsmältningsproblematik osv… Du kommer få teoretisk kunskap om mineral, vitamin, aminosyror mm, men framför allt lär du dig använda näring ur ett sambandstänk där kropp och psyke samverkar. För att jobba med näring på ett seriöst sätt så behöver du kunna identifiera inte bara vad som är viktigt intag, utan också se varför vissa behov är ökade.

Rent praktiskt jobbar vi nu med överkänsligheter för vissa födoämnen, och ökat behov vid olika sjukdomstillstånd.

 • 15-16 OKTOBER 2022: Delkurs 6: Om aminosyror och mineral, och hur dessa kan användas i kinesiologibehandling. Kinesiologitekniker för att testa behov av näring och rätt dosering.
 • 9-13 NOVEMBER 2022: Delkurs 7 (5 dagar: praktikvecka med klienter, onsdag-söndag): onsdag-fredag, om vitaminer och örtmedicin och hur dessa kan användas i kinesiologibehandling. Kinesiologitekniker för att identifiera överkänslighet, och för att hjälpa en klient att bättre tåla vissa födoämnen. Fördjupning i ”Spine&Body Flow Kinesiology” för att få djupare förståelse i hur fri struktur i bäcken och ryggrad inverkar på nervsystem och akupunkturmeridianflöd, vilket har direkt effekt på hur en människa kan ta upp, omvändla och använda näring. Lördag-söndag tar eleverna tillsammans emot 32 klienter som söker för smärta, allergi, stress – och får här ge kinesiologibehandling för att med hjälp av näring balansera och hjälpa klienten.


Kinesiologi och energi

Vi fördjupar oss i hur kroppens energisystem påverkar oss, och omvänt, hur vi genom att stärka kropp och psyke får tillgång till mer energi. Stort fokus läggs nu på fördjupande förståelse av ”Spine- & Bodyflow Kinesiology” där vi både arbetar ur ett västerländskt perspektiv med nervsystem, och ett österländskt perspektiv med akupunkturflöden och korrigeringstekniker baserat på TKM (traditionell kinesisk medicin).

 • 10-11 DECEMBER 2022: Delkurs 8: De 6 qi – om hur sjukdom går från mer ytliga akuta system och tar sig djupare in och ger kroniska problem. Vi fördjupar oss i TKM 5 elementslära för att få förståelse för hur psykisk belastning (stress i olika former) påverkar vårt mående både fysiskt och psykiskt. Vi använder oss av näring för att starta läkprocesser. Eleverna kommer få lära sig lösa blockeringar i akupunkturmeridianer genom akupressur och andra tekniker. Eleverna får nu fördjupa sig i flera sätt att använda ”självtestning” för att lättare och snabbare kunna identifiera blockering och behov av korrigeringspunkt. Vi lär eleverna arbeta med cellsalter för att balansera akupunkturmeridianer och för att på ett djupare sätt aktivera näringsprocesser i kroppen.
 • 14-15 JANUARI 2023: Delkurs 9: Tekniker där vi arbetar med akupressur och chakrabalansering. Fördjupad info kommer inom kort här på sidan.
 • 4-5 FEBRUARI 2023: Delkurs 10. Internationell föreläsare/lärare, detaljplanering pågår, mer info inom kort.
 • 1-5 MARS 2023: Delkurs 11. Praktikvecka 5 dagar inklusive lärarledda klinikdagar med verkliga klienter.

Kinesiologi och emotion (psyke, känslor)

I detta block arbetar vi med emotionella och psykologiska balanseringstekniker, som kommer till nytta både vid tillfällen då våra klienter behöver sätta hållbara mål (idrottstävling, förändring av livssituation mm) men också då trauma förr stör i nutid. Utöver tekniker från kinesiologin kommer en av kurstillfällena innehålla tekniker från kranosacral terapi, som djupgående lugnar en människa.

 • 25-26 MARS 2023: Delkurs 12. Vi lär eleverna att använda bachdroppar. Vi arbetar med tekniker för målsättningar för de som vill förändra livssituationer, och för de som vill prestera på topp i t.ex idrotten eller arbetslivet.
 • 22-23 APRIL 2023: Delkurs 13. Vi introducerar eleverna i kranosacrala tekniker. Vi visar hur man med kinesiologitekniker kan arbeta med trauma och upplevelser som kommer från längre bak i tiden och för stress som pågår i nutid.
 • 10-14 MAJ 2023: Delkurs 14. Praktikvecka 5 dagar, inklusive lärarledd klinik med verkliga klienter.

Avslutning och början på något nytt

10-11 JUNI 2023: Delkurs 15. En härlig helg, där yrkesklassen tillsammans knyter ihop säcken från hela yrkesutbildningen. Utöver kinesiologi som terapeutiskt verktyg, så innehåller helgen temadiskussioner kring företagande i olika former. Avslutande teoretiskt och praktiskt prov, samt avslutning.

Jag är intresserad av Yrkesutbildningen till Kinesiolog

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30