samband mellan kotnivå th3 och lungans akupunkturmeridian