Delkurs 5/15 xxx

Femte delkursen på Yrkesutbildningen till Kinesiolog

Beskrivning:

1:a praktikveckan 5 dagar (3 dagar lärarledd praktik, 2 dagar undervisning i skolsal).

På denna kurshelg går vi igenom:
Lektionsundervisning:
• Fördjupad praktisk anatomi förberedande övningar inför elevpraktik
• Betydelsen av bemötande i möte med klient.

Praktik: (I praktiken arbetar eleverna i team om tre personer per grupp och tar emot 12 klienter per grupp)
• Analys av problem som klient uppger inför elevbehandling, i smågrupperna.
• Behandling av klient grundat både på förberedande analys men också genom direkt möte i samtal och undersökning av klienten, i smågrupperna.
• Utvärdering av behandling och analys, i smågrupperna.
• Gruppdiskussion efteråt med hela klassen hur praktiken varit.

Till denna kurs behöver du ha dessa förkunskaper:

Vad du ska kunna efter delkursen:

Praktisk information

Datum och tid: 16-20 september
Plats: Frejgatan 32, Stockholm
Lärare: Sabine Rosén
Kostnad:

Anmälningsformulär delkurs 5/15

Jag anmäler mig för att delta i delkurs 5/15

2 + 1 = ?

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50