Kattallergi- 10 veckors projekt

Sabine Rosén Utbildningar startar nu upp ett tio veckor långt projekt i hur man blir trygg med att behandla kattallergi med kinesiologi. Projektet syftar till att både fördjupa de kunskaper och de specifika metoder för att behandla allergi som Sabine Rosén utvecklat och elever på Yrkesutbildningen lär sig,  och skaffa fram ett underlag för att kunna visa metodens förmåga att dämpa eller helt läka ut allergi mot katt.

Projektet pågår under en tioveckorsperiod  med start vecka 5 till vecka 15 och deltagare kommer  att vara elever som gått ett år på den nuvarande yrkesutbildning till Kinesiolog och utexaminerade Kinesiologer. Den gemensamma grunden och nödvändiga förkunskapen är att vara bekant med Sabine Rosén utvecklade metod Spine & Bodyflow Kinesiology.

Praktiskt upplägg:
Tid: vecka. Våren vecka 5 – vecka 15.
Under dessa tio veckor fördjupar vi erfarenheten  av att behandla kattallergi steg- för -steg med hjälp av Sabine Roséns metod. Varje deltagare behandlar en och samma klient en gång i veckan under tio veckor under gemensam handledning on-line med Sabine Rosén.

Under 10 veckor genomgår klienter,  friska i övrigt men med allergi mot katt,  en behandling i veckan av elever och diplomerade Kinesiologer under gemensam handledning av Sabine Rosén. Efter projektet gör vi en utvärdering av resultatet.

Mål med utbildningen:
Att Du som terapeut kommer att ha fördjupat din kunskap om metoden och olika tekniker, ha fått en djupare förståelse för sambandet mellan struktur och näring, och byggt upp en större praktisk erfarenhet av att arbeta med allergibehandling under trygg vägledning. Det kommer att göra att Du efter avslutat projekt kommer att kunna känna dig ännu säkrare i att erbjuda behandling för klienter med allergi för katt.

Övergripande mål:
För SRU  och dess Kinesiologer är det värdefullt att kunna presentera resultat av ett projekt där vi behandlat flera klienter som har kattallergi med Kinesiologi.  Resultat kan vi sedan föra vidare till sjukvården och  friskvårdsbranschen och nå ut med Kinesiologins möjligheter till människor som lider av kattallergi. Som deltagare och en av de Kinesiologer som är med om att ta fram resultaten, är du med om att visa potentialen med Kinesiologi som behandling vid kattallergi. Det ger dig också en merit din professionella verksamhet att ha varit med  i allergiprojektet.

SRU om Allergiprojektet

Sabine Rosén: ”Det här är stort”

Vi på Sabine Rosén Utbildningar kan äntligen genomföra detta efterlängtade projekt: Ett samordnat projekt där vi kan få fram resultat som visar det vi redan uppnått, fina resultat när det gäller att behandla kattallergi med Kinesiologi.  Nu samordnar vi elever på Yrkesutbildningen och diplomerade Kinesiologer att under handledning av mig i 10 veckor behandla klienter med allergi för katt.  Det är stort!

Vi räknar med fina resultat där deltagande klienter med kattallergi, på ett tryggt sätt under 10 veckor kommer att kunna bli allt bättre och få minskade och många gånger bli symptomfria.

Varför projektet kan vara bra för dig som diplomerad terapeut med redan djupa kunskaper;
  • Du kan få ta del av och andras erfarenhet kring ett upplägg av en serie allergibehandlingar.
  • Du får ny kunskap gällande bra näring och ytterligare bra tekniker för att stärka ett immunförsvar eller lugna ett nervsystem.
  • Du kommer att ha kul och få inspiration av kompisar som kan något som också du kan, och som även kan annat som blir ny kunskap för dig.
  • Du kommer att vara en del av det resultat som kommer via studien, vilket kan innebära riktigt bra PR för dig.

Varmt välkommen
Sabine Rosén

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30