SRU-KY-Referens 8.6-Star och slutpunkt meridian samt Yuan och He Sea

SRU-KY-Referens 8.6-Star och slutpunkt meridian samt Yuan och He Sea