Yrkesutbildning till Kinesiolog – klinisk inriktning 2021-2022

DENNA KURS PÅGÅR JUST NU. NY KLASS STARTAR 23 APRIL 2022. Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 delkurser och 4 moduler med 486 undervisningstimmar och har ett unikt upplägg. All teori lärs ut i miljö som direkt omsätter teorierna praktiskt. Det ger en helt annan erfarenhet och eleven kan gå direkt från utbildningen ut i yrkesverksamhet.

MODUL 1 STRUKTUR – 4 DELKURSER

Vid varje kurshelg har vi ett anatomiskt område som tema. Utöver strukturella kinesiologiska test- och balanseringstekniker, kommer du sättas in i vilka andra fysiska och psykiska samband som brukar ses på kliniken. Alla tekniker ska direkt kunna implementeras i din befintliga verksamhet, för att lyfta denna.

 

MODUL 2 NÄRING – 2 DELKURSER

Under dessa två kurshelger lär du dig arbeta med kinesiologi för att identifiera behov vid olika besvär en klient kommer med. Smärta, allergi, matsmältningsproblematik med mera. Du kommer få teoretisk kunskap om mineral, vitamin, aminosyror mm, men framför allt lär du dig använda näring ur ett sambandstänk där kropp och psyke samverkar. För att jobba med näring på ett seriöst sätt så behöver du kunna identifiera inte bara vad som är viktigt intag, utan också se varför vissa behov är ökade.

Rent praktiskt jobbar vi nu med överkänsligheter för vissa födoämnen, och ökat behov vid olika sjukdomstillstånd.

 

MODUL 3 ENERGI – 4 DELKURSER

Vi fördjupar oss i hur kroppens energisystem påverkar oss, och omvänt, hur vi genom att stärka kropp och psyke får tillgång till mer energi. Stort fokus läggs nu på fördjupande förståelse av ”Spine- & Bodyflow Kinesiology” där vi både arbetar ur ett västerländskt perspektiv med nervsystem, och ett österländskt perspektiv med akupunkturflöden och korrigeringstekniker baserat på TKM (traditionell kinesisk medicin).

MODUL 4 EMOTION – 3 DELKURSER
I detta block arbetar vi med emotionella och psykologiska balanseringstekniker, som kommer till nytta både vid tillfällen då våra klienter behöver sätta hållbara mål (idrottstävling, förändring av livssituation mm) men också då trauma förr stör i nutid. Utöver tekniker från kinesiologin kommer en av kurstillfällena innehålla tekniker från kranosacral terapi, som djupgående lugnar en människa.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30