Min vision är att låta fler människor bli friska, ha energi och livsglädje
För att låta ”fler människor” optimera sin hälsa och bli starkare både privat, på arbetet och i idrottssammanhang behövs det fler riktigt duktiga terapeuter.

Min vision är att förmedla och lära ut behandlingsstrategier som kombinerar ett detaljkunnande men som samtidigt vävs in i ett helhetstänk

För att på ett både roligt och effektivt sätt förmedla och lära ut behandlingsstrategier så startade jag 2015 Yrkesutbildning till kinesiolog – klinisk inriktning.

Vid sidan av denna utbildning – då fler duktiga kinesiologer finns utexaminerade – finns den lärlingsbaserade certifikatutbildningen Spine & Body flow Kinesiology, som startade 2017.

Ytterligare framöver kommer skolan ha klasser för de som vill bli massageterapeuter och för de som vill bli proffsiga personliga tränare. Detta kommer att utvecklas under 2019.

En viktig uppgift för att förverkliga visionen är också att aktivt kommunicera med människor i media, sjuk- och friskvårdsetablissemang samt förmedla djupare kunskap i flera forum.
Unik kunskap är värdefull och behövs spridas vidare – den tillsammans med ett ärligt engagemang gör skillnad! För mig är det oerhört viktigt att ta tillvara på varje dag och varje möte. När du kommer till mig, så lovar jag att se DIG.

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50