• Om Reflexologi

Vad är Reflexologi/Zonterapi?

Reflexologi/zonterapi hjälper din kropps funktion och egna läkning. Zonterapi kan aktivera ditt immunförsvar, förbättra den hormonella balansen och hjälpa dig att slappna av. Eller att få energi.

Zonterapi är en tryckterapi där vi behandlar via rörelse, tryck och massage. På kroppen finns olika reflexzoner som motsvarar organ och kroppsdelar. När dessa zoner stimuleras aktiveras kroppens läkning, immunförsvar och funktioner. Vi sätter igång processer eller lugnar ned dem, beroende av vilka krämpor du har eller vad du vill uppnå. Det bidrar till att lindra smärta, få upp energin, öka välbefinnandet eller hitta harmoni.

Reflexologi och fötter

Reflexologi, eller zonterapi, är ingen enhetlig terapiform. Det går att behandla via olika delar av kroppen, men vanligast är fötter, händer och ansikte. Det går också att behandla utifrån olika fysiologiska system, tex nervsystem, bindväv, lymfsystem, muskelkedjor eller meridianer (energibanor). Vanligt är att kombinera reflexologin med andra behandlingsformer, till exempel massage eller akupunktur.

Hälsoportens och Pa’s kurser fokuserar på fötterna och fötternas rörelse. Eftersom just våra fötter är instängda, försummade och därmed sämre fungerande, väljer vi att se terapin ur ett funktionellt perspektiv; Dina fötter är del av din kropp. Samma kropp som lever ditt liv. Det går inte att skilja på de sakerna. Så när vi stärker foten med tryck, massage och rörelse, sätter vi fart på hela kroppens nätverk av nerver, blodkärl, bindväv ock muskler.

Zonterapi används till exempel vid:

Astma och allergier

Migrän och huvudvärk

Muskel- och ledbesvär

Urinvägs- och prostatabesvär

Mensproblem

Barnlöshet/fertilitet

Stress och utbrändhet

Hudbesvär

Svagt immunförsvar

Återkommande Förkylningar

Ryggbesvär

Inflammationer och smärta

Störningar i inre organ

Fötter är rörelse, rörelse är liv. Hur vi rör oss är faktiskt hur vi lever våra liv.

Lärare i reflexologi/zonterapi på skolan är Pa Sandberg

Aktuella utbildningar

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50