Några av våra tidigare elever som alla idag yrkesarbetar som Kinesiologer

KURSPLAN Yrkesutbildning till Kinesiolog klinisk inriktning

Schema Delkurser 1-15 terminerna 2021-2022

KURSUPPLÄGG

Utbildningen är 1,5 år lång, uppdelad i 15 kurser som går igenom 4 moduler. Sammanlagt ger den dig som elev 506 lärarledda undervisningstimmar.

Mer specifikt ser timfördelningen för utbildningen ut så här:

-15 delkurser uppdelade enligt följande:
-11 delkurser á 2 dagar= 22 dagar x 7 timmar =154 timmar.
-4 delkurser á 5 dagar= 20 dagar x 7 timmar= 140 timmar.

– Hemmastudier med lärarsupport och fördjupande föreläsningar. Cirka en gång i veckan har vi  on-linelektioner under 1, 5 timme, vilket filmas för den som ej kan närvara. = 75 timmar

– 4 webinar (föreläsningar på internet) om fysiologiska system,  á 3 timmar = 12 timmar

– 50 klientfall hemma, 105 minuter per klient = 87.5 timmar. Inför dessa klientfall får eleven både muntliga, skriftliga och tydliga instruktioner, som sedan följs upp varje vecka med:
– digitalt mentorsamtal 45 min/vecka (filmas för den som vill se valfri tid) =37,5 timmar

Varje delkurs som går över 2 dagar innehåller momenten:
-teori med föreläsningar

-praktiska moment och övningar

Varje delkurs som går över 5 dagar innehåller dessutom:
– 2 heldagar riktig praktik. Sammanlagt 12 dagars praktik på klinik med verkliga klienter.

Under de delkurser som är 5 dagar långa fördjupar vi teoretiskt och praktiskt elevernas kunnande  under 3 heldagar och tar hand om inbokade klienter under 2 heldagar. Eleverna jobbar i mindre grupper för att främja diskussion innan och efter varje klient. Under en praktikhelg så träffar varje elev upp till 8 klienter med verkliga problem som de vill ha hjälp med. All praktik är lärarledd av erfarna lärare som arbetat många år i yrket.

Vi har delat upp den 15 månader långa utbildningen i 4 moduler där vi arbetar med hela  människans problemställning, sett ur 4 perspektiv:

  • struktur
  • näring
  • energi
  • emotion

De 4 modulerna och dess teman, förläggs till 15 kurshelger. Varje modul avslutas med en förlängd kurshelg, där vi tar emot klienter som bokar in sig med verkliga problem. Det här är ett moment som är unikt för vår skola.

Det gör inget om man inte kan boka in alla delkurserna, det går alltid att ta igen en missad delkurs.

Schema Delkurser 1-15 terminerna 2021-2022

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-740 60 30