VAD ÄR KINESIOLOGI?

Historik: Ordet ”Kinesiologi” kommer från grekiskan och betyder ”rörelse-lära” (kinesis och logos). Den moderna tillämpade kinesiologin (”applied kinesiology”) började utvecklas av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.

Kinesiologi i världen: Många grenar av kinesiologin finns utvecklade runt i världen. Sabine Rosén sitter med i styrelsen i IASK (International Association of Specialized Kinesiologist) och har genom sitt internationella kontaktnät mött förbund och skolor från flera kontinenter. I några länder är man som kinesiolog i samarbete med vanliga sociala välfärdssystem, och i andra länder arbetar man som kinesiolog mer inom alternativ-/komplementärmedicinen.

Sverige: Tittar man på skatteverkets information om personalvårdsförmån, motion och friskvård så finns Kinesiologi med på listan och definieras som rörelseanalys. Den form av kinesiologi du kommer lära dig på Sabine Rosén Utbildningar, är en samling tekniker som alla har gemensamt att de är mycket fysiskt inriktade och stämmer väl överens med vårt samhälles syn på friskvård.

Kinesiologi på kliniken: Som kinesiolog har du tillgång till mycket effektiva test- och korrigeringstekniker. Kort sagt kommer du arbeta med att läsa av ett gensvar i en manuell muskeltest hos klienten. Förmågan till en balanserad respons är nyckeln till att finna ut en individuell behandlingsstrategi för klienten. Det unika med kinesiologin är att utgångspunkten för en god behandlingsstrategi är att BÅDE arbeta med helhet och samband (ett mer österländskt perspektiv) och samtidigt korrigera detaljerade obalanser (ett mer västerländskt perspektiv). Det är en stor fördel att implementera kunskaper från kinesiologin i ditt befintliga arbete som terapeut – oavsett om du har som arbetssätt att möta dina klienter i samtal eller som kroppsterapeut. Du kan självklart också starta din bana inom friskvårdsbranchen med att läsa till Kinesiolog – ett fantastiskt givande yrke väntar 🙂

Som kinesiolog hjälper du din klient att komma bättre i balans, både fysiskt/strukturellt, emotionellt/stressreducerande och näringsmässigt/biokemiskt. Att hjälpa en person att må bättre i kropp och psyke har effekt på hela människan.

Kinesiologi – Manuellt muskeltest

© Copyright - Sabine Education FREJGATAN 32, T-ODENPLAN, STOCKHOLM 08-31 75 50 info@sabineeducations.se